สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่อง กฎหมายอาญาเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย

- อย่างไรเรียกว่า ข่มขืน สำเร็จ ตามกฎหมาย