สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ กฎหมายที่มีโทษทางอาญา

- การจะได้รับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 นั้นจะต้องมีการสืบพยาน