สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

คลิกอ่านพระบัญญัติฯได้ด้านล่างนี้

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.๒๕๖๒