สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่อง กฎหมายอาญาเกี่ยวกับเอกสาร

-ส่งมอบโฉนดให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกัน ต่อมาไปแจ้งความว่าโฉนดหาย มีความผิดต้องโทษจำคุก
-การปลอมเป็นเอกสารจำเป็นต้องมีเอกสารที่แท้จริงหรือไม่

-การลงลายมือแทนกันเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร

-แกล้งทำสัญญากู้เงินกันโดยไม่เป็นหนี้กันจริงเพื่อโกงเจ้าหนี้ มีความผิดฐานใด

-เจ้าพนักงานตำรวจเขียนใบสั่งจ่ายน้ำมันโดยไม่มีอำนาจมีความผิดฐานใด

-พิมพ์ลายมือตัวเองเพื่อแสดงว่าเป็นลายมือพิมพ์มือคนอื่นมีความผิดฐานใด

-เติมข้อความในบันทึกการจับกุมภายหลังที่บันทึกดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว มีความผิดหรือไม่