สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

ด่าตำรวจว่ารับสินบน เป็นความผิดหรือไม่

การที่บ้างที่ตำรวจชอบตรวจรถเราเพราะรถเราเก่า รถเราเสียดัง แต่ใครบ้างอยากจะขี่รถเก่า รถเสียงดัง จริงหรือไม่
บางทีชีวิตเราก็เลือกที่จะเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ โดยจะต้องนำเอาความพยายามมาใช้ในการดำเนินชีวิต อ้างนอกเรื่องไปกันใหญ่ กลับเข้าเรื่องกันว่า การด่าว่าตำรวจว่า ตำรวจจราจรรับสินบนจากผู้กระทำความผิดจะมีความผิดหรือไม่
แน่นอนว่า การด่าว่า ย่อมทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข ดังนั้นจากเหตุผลเหล่านี้ ย่อมทำให้เห็นว่า การด่าว่าตำรวจผู้นำกฎหมายมาใช้บังคับแก่ประชาชน ย่อมทำให้อาชีพราชการตำรวจต้องได้รับความอับอายไม่มีเกียรติในสังคม ผู้ร้ายไม่เกรงกลัว

 
 

จึงเป็นที่มาว่า การด่าตำรวจ ย่อมเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ถูกดูหมิ่นถูกเกียดชัง ย่อมเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท และดูหมิ่นซึ่งหน้า
โดยได้มีคำตัดสินไว้ใน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1362/2514
ข้อความที่จำเลยโฆษณาว่า "จ่าสิบตำรวจอารมย์ ประทุมศรีหัวหน้าตำรวจจราจรและพลตำรวจพิชัย จิตรหาญ ฟังทางนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของท่านจงอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อย ฯลฯ " นั้นไม่ใช่เป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว เพราะผู้เสียหายเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจราจร การที่ผู้เสียหายเรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำผิดจราจรนั้น ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบถ้าเป็นความจริงดังที่จำเลยโฆษณา ก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จำเลยจึงขอพิสูจน์ความจริงได้

บทความที่น่าสนใจ

- หากผ่อนรถยนต์ไม่หมดแล้วนำไปจำนำหรือขายต่อ จะเป็นอย่างไร

- การลักกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาโทรศัพท์จะมีความผิดหรือไม่

-การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในทางภาระจำยอมไม่เป็นบุกรุก

-ขอไถ่ทรัพย์จำนำคืนไม่ยอมให้ไถ่ไม่ผิดยักยอก

-นำทรัพย์ที่เช่าซื้อไปจำนำผิดยักยอก

-ไม่รู้ว่าทรัพย์ที่รับไว้มาจากการกระทำความผิด่ผิดฐานรับของโจรหรือไม่

-ไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนเป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่

-โอนทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทเจ้าหนี้ของผู้ตายฟ้องโกงเจ้าหนี้ได้หรือไม

 

โดย ทนายความเชียงใหม่